Erazmus + dijete


Krajem februara prošle godine sam učestvovala u prvom Erazmus + trening kursu dugoročnog trening programa na temu edukativnih igara i njihovom upotrebom u radu sa mladima.  Nije mi bio prvi put  da učestvujem u događaju ovakvog karaktera, jer već više od šest godina povremeno se uključujem u ovakve i slične aktivnosti. Ovaj trening ima najveći značaj od svih kojima sam prisustvovala jer sam stekla znanja o značaju edukativnih igara u radu sa mladima i vještine kreiranja istih i priliku da učestvujem u kreiranju igre koju sam prilagodila ciljnoj grupi i koristiću je u prevenciji zloupotrebe droga. Ovom prilikom bih htjela da preporučim mladima ovakve i slične događaje, a za to imam više nego dobre argumente.
Na prvo mjesto bih stavila znanje engleskog jezika, koji je radni jezik, i njegovu provjeru ili unaprijeđenje, zavisno od toga koliko ga ko zna. Najbolji način provjere znanja stranog jezkavje da se ode u sredinu gdje će svi oko tebe pričati isti. Tako se znanje jezika unapređuje, uče se nove riječi i produbljuju komunikacione vještine. Moglo bi biti korisno za srednjoškolce koji žele pronaći svoj budući profesionalni put. Samo morate biti sigurni da znate engleski jezik da možete da se sporazumijete i da možete održavati komunikaciju bez pomoći drugih ljudi. Već nakon četiri pet dana boravka na ovakvom mjestu počećete i da razmišljate na engleskom jeziku, pa ćete i sa ljudima koji dolaze sa vašeg govornog područja nesvjesto konverzaciju uspostaviti na engleskom. Gledaće vas kao da ste ludi, cool trip. :D
Nešto što je za mene zanimljivo je što se pri svakom ovakvom događaju mladi sa prostora eks Jugoslavije tako lako spajaju, stupaju u komunikaciju i najčešće provode većinu slobodnog vremena  zajedno, služeći se zajedničkim nam maternjim jezikom- mada ga drugačije zovemo. Jer taj zajednički jezik je naša kuća i ma koliko ih zvanične politike nekih država razlikovale- mlade ništa neće spriječiti da ga koriste.
Drugo- proširićete vidike i provjeriti koliko ste tolerantni u pogledu multikulturalnosti i multietničnosti, koje su vrijednosti utemeljene u osnove našeg društva. Vi te vrijednosti možete testirati. Na treningu može biti mladih iz desetak država Evrope, uvijek bude i iz susjednih država koje su u prošlosti imale konflikata, ponekad bude tu i nemilih verbalnih konflikata jer zvanične priče su dijametralno suprotne. Morate imati na umu da mi, mlade osobe, nismo ništa krive za to što su drugi zakuvali i uništili nam dobre šanse za budućnost, nezavisno iz kojeg kraja Balkana da dolazimo. Nemojte biti robovi predrasuda i stereotipa o onima od kojih  nas dijeli granični prelaz. Ako mislite da možete biti tolerantni-učestvujte na ovakvim događajima. Ako ne-nemojte ni ići. Svako diše koliki mu je kapacitet pluća. Uvažite i to i uvijek imajte razumijevanja za različitosti, jer to je sv(ij)e(t).
Treće-upoznaćete mlade ljude vaše životne dobi, koji dolaze iz različitih kultura, ali sa kojima možete pronaći bar jednu tačku identifikovanja, imaćete prilike da čujete dosta o njihovim društvima, kulturološke varijacije, običaji, moći ćete da uočite sličnosti i razlike i sa neke objektivne distance vidjeti vašu životnu sredinu i možda čak uočiti šta vam smeta, a šta je bolje kod vas. Ovo je vanredna prilika da steknete nove drugare i prijatelje, što nije rijedak slučaj. Meni sjajno zvuči i rečenica koju čujem od nekih ljudi dok se opraštam od njih: ako ikad budeš u mom gradu, imaš gdje da prespavaš. Bitno je odgovoriti: takođe.
Interkulturalne večeri su prilika da probate neka tipična jela iz raznih djelova Evrope, ponekad da vidite nacionalne plesove i narodnu nošnju. Nekad svaka država ima prezentaciju, pričaju se legende kako su nastale. Za gurmane pravi praznik, za ljubitelje alkoholnih pića oaza, a gledano kao cjelina- događaj za pamćenje.
Ako ste komunikativni- dobar test vaših vještina. Ako niste- prilika da ih razvijete. Kruna svega je da naučite nešto novo kroz neformalnu edukaciju i iskoristite u daljem obrazovanju, radu, saradnji i životu. Još ako trening obrađuje temu koja je interesantna za vas, kockice su se pokloile. I možda nećete sklopiti Rubikonovu kocku, ali ovim ste na dobrom putu. Razvijate se i dajete najbolje izdanje sebe drugima.


Comments

Popular posts from this blog

Ментално здравље

Лице љубави

Decenija ljubavi